Գիշատիչ բույսեր

Стандартный
Գիշատիչ բույսեր 
1.ա, բ. պինգուիկուլա, 2. ցողաբույս կապի, 3. ցողաբույս կլորատերև, 4. դրոզոֆիլա, 5. սառացենիա (ճանճորս), 
6. Վեներայի ճանճորս, 7. սափորատունկ, 8. խորշաբույս, 9. ալդրովանդա
Գիշատիչ կամ միջատակեր բույսեր են կոչվում այն բազմամյա խոտաբույսերը, թփերը, թփիկները, լիանները, որոնք որսում են մանր միջատներ, հազվադեպ՝ նաև այլ մանր կենդանիներ, և օգտագործում որպես լրացուցիչ (գլխավորապես ազոտային) սնունդ: Հայտնի են մոտ 500 գիշատիչ բույսեր: Տարածված են ամենուրեք, առավելապես՝ արևադարձային և մերձարևադարձային երկրներում: ՀՀ-ում տարածված է խորշաբուսազգիների ընտանիքին պատկանող 3 տեսակ՝ փոքր, միջին և սովորական խորշաբույսերը: Հանդիպում են լեռնային մարզերի (Լոռի, Տավուշ) լճերում, լճակներում և դանդաղահոս ջրերում:
Ջրային գիշատիչ բույսերն ազատ լողացող, արմատազուրկ, բազմամյա խոտաբույսեր են: Ցողունի երկարությունը մինչև 100 սմ է: Տերևները կտրտված են, դրանց մի մասը ձևափոխվել է մանր փամփշտիկների, որոնցով որսում են ջրային մանր կենդանիներ, միջատներ, որդեր, թրթուրներ և այլն: Խորշաբույսի կամ ջրատիկի փամփշտիկը կանաչ կամ կապտականաչ է, ունի փոքր անցք (երախ), որը ծածկված է հատուկ փականով, իսկ երախի շուրջը կան միջատներին գրավող լորձապատ մազիկներ: Ազոտային քաղցը, ֆոսֆորի, կալիումի և այլ նյութերի անբավարարությունը նրանք լրացնում են ի հաշիվ կենդանական կերի: Ունեն միջատներ որսալու տարբեր հարմարանքներ՝ սափորիկներ, պարկեր, թարթիչավոր ատամնաձև ելուստներ ու խոռոչներ, յուրահատուկ գունավորում, նաև արտազատում են միջատներին հրապուրող քաղցրավուն, կպչուն ու հոտավետ նյութեր: 
Պինգուիկուլայի տերևները ծածկված են գեղձային կարճ ու երկար մազիկներով, որոնք արտադրում են միջատաորս կպչուն, լորձանման նյութ և ֆերմենտներ:
Ցողաբույսը (ցողիկը) միջատներին գրավում է գինեկարմիր գեղձակիր թարթիչների արտադրած կպչուն, ցողի կաթիլներ հիշեցնող հեղուկով, ցողատերևը և ալդրովանդան միջատներ են որսում տերևակոթունների վրա եղած խոզանավոր, ծալվող թիթեղիկներով: Ճանճորսի որսացող ապարատները տերևաթիթեղիկների փշիկները կամ խոզաններն են, սափորատունկինը (ցնցղենի) տերևակոթունի վրա դեղին կամ կարմիր, անուշաբույր սափորանման ձևափոխումներն են, որոնց եզրերը շատ ողորկ են, և միջատները նեկտար քաղելու հույսով դրանց վրա նստելիս իսկույն սահում են դեպի հատակը, որտեղ մարսող հեղուկն է:
Վերգետնյա գիշատիչ բույսերի արմատային համակարգը թույլ է զարգացած: Կենդանական սնունդն արագացնում է նրանց զարգացումը, ծաղկումն ու պտղատվությունը: Գիշատիչ բույսերը, իրենց հերթին, շատ զգայուն են արտաքին գրգռիչների նկատմամբ:
Реклама

I writE for Michel, he is from Italy.

Стандартный

Բակտերիաների հիվանդածնությունը  

Стандартный

 

Վարակիչ հիվանդություններ առաջացնելու բակտերիաների ունակությունը կոչվում է հիվանդածնություն կամ ախտածնություն: Հայտնի բակտերիաների միայն փոքրաթիվ մասն է ախտածին: Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի բակտերիան ներխուժի (ինվազիա) օրգանիզմի հյուսվածքների մեջ և թունավոր նյութեր (տոքսիններ) արտադրի: Սննդամիջավայրում կամ օրգանիզմում ակտիվ աճման շրջանում մի շարք բակտերիաներ (բոտուլիզմի, գազային փտախտի, դիզենտերիայի հարուցիչները) արտադրում են արտաթույներ (էկզոտոքսիններ): Դրանք մեծ մոլեկուլային զանգվածով խիստ թունավոր սպիտակուցներ են: Շատ արտաթույներ կարող են ախտահարել որոշակի օրգաններ կամ հյուսվածքներ: Մի շարք բակտերիաների (սալմոնելներ, աղիքային ցուպիկներ, գոնոկոկեր և այլն) թունավոր ազդեցությունը պայմանավորված է նրանց արտադրած ներթույներով, որոնք ավելի պակաս թունավոր են և ընտրողական ներգործություն չունեն: Որոշ բակտերիաների ախտածնության գործոնը պատիճն է և կտրուկ նվազում է ֆերմենտներով կամ այլ միացություններով նրա քայքայման, ինչպես նաև համապատասխան մուտացիաների ենթարկվելու դեպքում: Առանձին բակտերիաների (օրինակ՝ թարախածին ստրեպտոկոկի ախտածնությունը պայմանավորված է հիալուրոնիդազ ֆերմենտով. այն լուծում է շարակցական հյուսվածքի հիմնական նյութը՝ հիալուրոնաթթուն: Ախտածին ստաֆիլոկոկերը սինթեզում են կոագուլազ ֆերմենտ, որն ունի թրոմբինի նման ազդեցություն:

Стандартный
Я Гор Романович
Здравствуйте, меня зовут Гор Романович . Я школьник. Мои друзья тоже школьники. Мы много читаем и пишем, слушаем уроки. Это очень интересно.
А ещё мы любим отдыхать, играть, разговаривать. Обычно мы много работаем. Но летом мы всегда отдыхаем. Я люблю отдыхать на море. На море хорошо отдыхать летом. Летом солнце. Днём всегда жарко, а вечером и ночью тепло. Моя семья всегда отдыхает летом. А осенью, зимой и весной наша семья работает.
Мой папа экономист. Он всегда много работает. Много думает, читает, считает. Мой папа работает и в субботу. Обычно он отдыхает в воскресенье. В воскресенье папа слушает радио, читает журналы, смотрит телевизор.
Моя мама социолог и бухгалтер. Она тоже много работает. Но мама отдыхает и в субботу, и в воскресенье. Мама говорит, что она любит работать и не любит отдыхать. А я люблю и работать, и отдыхать. Я хочу чтобы все мои желание исполнились скоро. 
Я буду известним человеком.

 

4.1 դասարան 14.12.2017թ. Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ

Стандартный
 
Օրինակ
Նույն կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ շարժվեցին հեծանվորդն ու մոտոցիկլիստը:
 
Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց հեծանվորդն անցել էր 36 կմիսկ նրանց միջև հեռավորությունը 12 կմ էր:
 
Որքա՞ն էր անցել մոտոցիկլիստը:
 
Լուծում.
 
Описание: peter_sagan_660x440.jpg                                                                         
Описание: her3.png
Описание: blind-and-disabled-rider-breaks-speed-record-aboard-a-hayabusa_2.jpg
 
Հեծանվորդը շարժվեց B կետից և անցավ BA=36 կմ հեռավորությունը:
 
Մոտոցիկլիստը շարժվեց B կետից և անցավ BC հեռավորությունը:
 
Նրանց միջև հեռավորությունը AC=12 կմ էր:
 
Մոտոցիկլիստի անցած BC հեռավորությունը հավասար է՝ BC=BA+AC
 
Այսպիսով՝ BC=36+12=48 կմ:
 
Պատասխան՝ մոտոցիկլիստն անցել էր 48 կմ:
 
 
 
 
Առաջադրանք 1.
 
 Կատարի՛ր գործողությունը՝
ա) 7995 : 123=65
բ) 15792 : 564=26
գ) 18864 : 36=524
 
Առաջադրանք 2.
Նույն կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ շարժվեցին մարզիկն ու հեծանվորդը:
Որոշ ժամանակ անց մարզիկը անցել էր 17 կմիսկ նրանց միջև հեռավորությունը 8 կմ էր:
 
Քանի՞ կմ էր անցել հեծանվորդը:
 
                                                          Լուծում՝
                                              
                                                          17+8=25
Պատասխան՝  կմ:
 
 
 
 
Առաջադրանք 3.
 
180 կմ հեռավորության վրա գտնվող A և B վայրերից միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենաՈրոշ ժամանակ անցնրանցից մեկը անցել է 67 կմիսկ մյուսը՝ 86 կմՈրքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը:
 
                                                      Լուծում`
 
                                                 86+67=153
                                                  180-153=27
Առաջադրանք 4.
 
Ավտոբուսը երեխաներին դպրոցից ճամբար էր տանումԵրբ ավտոբուսն անցավ n կմվարորդը նկատեց ճանապարհի ցուցանակըայն մասինոր մինչև ճամբար մնացել է 79 կմ:
 
Քանի՞ կմ էր դպրոցից ճամբար հեռավորությունը:
 
Պատասխանում գրիր ստացված արտահայտությունը:
                                                 
                                          n+79
 
Описание: avtobus-neoplan.jpg
 
Պատասխան՝  կմ:
 
 
Առաջադրանք 5.
 
 
Երկու ավտոբուս շարժվեցին ավտոկայանից: Առաջինը անցավ 32 կմ և հասավ նպատակակետինԵրկրորդը սկզբում անցավառաջինից 2 անգամ քիչ ճանապարհ մինչև բենզալցակայանը, լիցքավորվեցապա շարունակեց ճանապարհը և անցավ ևս 292 կմ:
 
Քանի՞ կմ անցավ երկրորդ ավտոբուսը:
                                                         
                                                  32:2=16
                                                  292+16=308
 
Պատասխան՝  կմ:
 
 
 
Լրացուցիչ
 
Առաջադրանք 6.
ՈՒղղանկյան երկու կից կողմերի գումարը 87 սմ է : Հաշվի՛ր այդ ուղղանկյան պարագծը:
                                        
                                                        87+87= 174
Առաջադրանք 7.
 վայրից հակադիր ուղղությամբ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա: 1 ժամ հետո առաջինն անցել էր 48 կմ ճանապարհ, իսկ երկրորդը 26 կմ-ով ավելի:Հաշվի՛ր այդ պահին նրանց հեռավորությունը միմյանցից: Ո՞ր մեքենան էր ավելի արագ շարժվում:
                                                                 Լուծում՝

.1 դասարան 15.02.2018թ. Լրացուցիչ առաջադրանքներ 5-ի բաժանելիության հայտանիշը    

Стандартный
4
Առաջադրանք 1.
Պատասխանի՛ր հարցերին:
  • Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 452-ին՝ ստացված գումարը 5-ի բաժանվի առանց մնացորդի:
(452+8):5=86
  • 623-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարելորպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի:

    (623+7)x5=2150

  •  126-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանելորպեսզի ստացված տարբերությունը 5-ի բազմապատիկ լինի:

    (126-6)x51000

    4178-ից հանի՛ր մի այնպիսի թիվոր ստացված տարբերությունը 5-ի բազմապատիկ լինի:

(4178-3178):5=200
Առաջադրանք 2.
5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները:
ա) 2563 + 251= ոչ
բ) 452 + 623=1075  այո
գ) 7458 + 5842=3000  այո
դ) 1458 – 254ոչ
 
ՕՐԻՆԱԿ
Առաջին օրը մեքենան անցավ 20 կմ ճանապարհ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 անգամ ավելի: Որքա՞ն ճանապարհ անցավ մեքենան երկու օրում:
 
Առաջադրանք 3.
Երկու թվերից մեկը 75-ն է, իսկ մյուսը դրանից փոքր է 3 անգամ : Այդ թվերի գումարը քանի՞ անգամ է մեծ փոքր թվից:
                           
                               75։3=25
                               75+25=100
                               100:25=4

4.1 դասարան 05․04․2018թ․ Լրացուցիչ առաջադրանքներ Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Стандартный